Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö

Avustustoiminta

Säätiön avustustoiminta

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö myöntää toiminta-avustusta tahoille, joiden katsotaan jatkavan suojeluskuntajärjestön koulutus- ja valistustyötä.

Säätiö voi myöntää kerta-avustuksia, joista etusijalla ovat toiminnalliset tai toimintaedellytyksiä luovat hankkeet. Avustushakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena ja sen tulee sisältää hankkeen kustannusarvio. Säätiön avustus ei voi koskaan kattaa koko hanketta.

Säätiön hallitukselle osoitetut avustushakemukset tulee toimittaa säätiön asiamiehelle.

Tuen saamisen edellytyksenä on se, että saaja toimittaa säätiölle tasekirjan siltä tilikaudelta, jona avustus on maksettu.

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö