Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sen päätöksistä vastaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan elinkaudeksi valittua jäsentä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on varatuomari Timo Merilahti. Muut jäsenet ovat ekonomi Kaarlo Arho, agronomi Kaarlo Pettilä, liikennelentäjä Juha Saura, ekonomi Heikki Salminen, ekonomi Pekka Sipilä ja kauppatieteiden maisteri Tapio Peltomäki, joka toimii myös säätiön asiamiehenä.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT-tilintarkastajat Matti Huhtala ja Kalle Laaksonen