Tervetuloa Varsinais-Suomen Maakuntasäätiön verkkosivuille

Säätiön tarkoitus ja toiminta

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan pyrkiä syventämään isän-maanrakkautta ja kiintymystä kotiseutuun sekä sopivin keinoin edistämään Varsinais-Suomen henkistä ja aineellista vaurastumista. Säätiön tarkoitus toteutetaan etupäässä siten, että sen varoja suunnataan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö on yksi maamme ns. suojeluskuntasäätiöistä, joka hallinnoi Varsi-nais-Suomen Suojeluskuntapiirin säätiöimää varallisuutta. Säätiö vaalii suojeluskunta- ja Lotta Svärd-perinteitä ylläpitämällä Turussa sijaitsevassa toimitilassa perinnetilaa, jakamalla luotettavaa historiatie-toa suojeluskuntajärjestöstä ja myöntämällä toiminta-avustusta tahoille, joiden katsomme jatkavan suojeluskuntajärjestön koulutus- ja valistustyötä.

Säätiön kohteet:

  • Koulutus
  • Maanpuolustus
  • Nuorisotyö
  • Veteraanityö
  • Alueellinen kehittyminen